Растителна защита

Подходящото време за прибиране на лука има голямо значение за продуктивността, качествата и съхраняемостта на луковиците.Когато е готов за вадене , лъжливото стъбло започва да омеква и поляга, връхните части на листата пожълтяват и засъхват, покривните люспи на луковиците изсъхват и имат характерния за сорта цвят - жълт, бакъреночервен, червен или бял. По време на узряването хранителните вещества от листата се натрупват в луковиците, физиологичните процеси затихват и настъпва пълен биологичен покой. Установено е, че при изваждане на лука преди полягането на лъжливите стъбла добивът е по-нисък. От началото на полягането до масовото и пълно полягане на стъблата добивът нараства. Оптималното време за изваждане на лука е , когато са полегнали от 25 до 75% от лъжливите стъбла. При забавяне на изваждането на лука , ако започнат валежи през този период , се нарушава биологичният покой на луковиците, вегетацията се възобновява и съхраняемостта им се влошава. Периодът между единичното и масовото полягане на лъжливите стъбла е около 8-10 дни, а изваждането на лука продължава 20-30 дни, особено когато се отглеждат големи площи. Необходимо е изваждането да започва между единично и масово полягане, за да приключи до пълното полягане на стъблата. Ако изваждането на луковиците се забави, появява се вторично заплевеляване, работата на прибиращите машини се затруднява и загубите се повишават.