Полезна информация за цветята.A.hortensis, L..

Примитивната форма се среща у нас. Видът има месесто неправилно коренище с почти черен цвят. По направа на стъблото си той прилича на А. согопапа. Характерно за него е, че една част от розетъчните листа и се образува през есента, а друга — през пролетта. Есенните листа са дълбоко разделени на 5 дяла, а пролетните имат тесни линеарни дялове. Диаметърът на цветовете е около 5 см. Цъфти през пролетта. Видът е силно полиморфен, но се отглеждат главно три негови вариетета:

а) Ален с жълто петно в центъра на цвета.

б) Чистоален, по-нисък от първия.

в) Кичест , обагрен алено или слаборозово.

Размножаване и отглеждане.

.Масовото размножаване се извършва чрез семена, които се засяват в разсадника веднага след узряването им.

Младите растения се пикират също в пепиниерата и остават там 1—2 години, докато станат годни за украса.

За по-сигурно възпроизвеждане за вариететите се практикува вегетативно размножаване — разделяне или размножаване чрез коренови резници. То се извършва през почивния период на растенията, който при наши условия започва от края на юни и трае 6—8 седмици. Резниците се засаждат направо на постоянно място и получените от тях растения цъфтят през следната пролет. Видът понася ниски температури и зимува, без каквато и да е покривка. Той изисква богата и лека почва и може да остане няколко години на едно място. Корените му, извадени през време на почивката, могат да прекарат цяла година вън от почвата.