Мероприятия в цветната градина.Комбинирайте отровни примамки и капани срещу къртици.

Къртиците могат да

завземат бързо градината и тогава стават проблем. Те бързо усвояват нови участъци, ако не се вземат мерки.Къртиците създават добра мрежа от ходове и дълги подземни тунели за своите нужди и борбата става трудна и сложна.

Къртиците могат бързо да се пренесат от една част на гардината в друга, или от един двор в друг. Това зависи от климата и влажността на почвата.

Любителите на затревени площи трябва да са наясно, че рано или късно ще се появи къртицата. Плитките корени, добре полята морава са добро място за дребни насекоми и червеи, а това е и храната на къртиците. При появата им намаляването на поливките временно може да намали дейноста им.

Има много начини за пропъждане на къртицата, всички те са на основата на острия слух и силното и чувствително обоняние (празни бутилки, кречетала, ултразвукови устройства). Разбира се че тези методи ще пропъдят младите къртици, търсещи си място за заселване, но всички сме виждали къртичини непосредствино до щумна градска или селска улица.

Ефект може да има, ако плашещите устройства действат целогодишно, включително и през зимата. Това се отнася и за ултразвуковите отблъскващи устройства. Те трябва да се поставят не в къртичината, а в плътна почва, тъй като там звукът се разпространява по- добре.

Ефективна е борбата с отровни примамки и капани и да ги комбинирате. Използването на капани за къртици в градината, в тревните площи е ефективно, защото там живеят само по няколко къртици.За по-големи площи са ефективни само отровните примамки. Доказано е, че използването на отровните примамки е прост и бърз метод, но капаните са необходими за залавяне на къртиците избягващи отровните примамки.