Мероприятия в цветната градина.Комбинирайте отровни примамки и капани срещу къртици.

Къртиците могат да

завземат бързо градината и тогава стават проблем. Те бързо усвояват нови участъци, ако не се вземат мерки.Къртиците създават добра мрежа от ходове и дълги подземни тунели за своите нужди и борбата става трудна и сложна.

Къртиците могат бързо да се пренесат от една част на гардината в друга, или от един двор в друг. Това зависи от климата и влажността на почвата.

Любителите на затревени площи трябва да са наясно, че рано или късно ще се появи къртицата. Плитките корени, добре полята морава са добро място за дребни насекоми и червеи, а това е и храната на къртиците. При появата им намаляването на поливките временно може да намали дейноста им.

Има много начини за пропъждане на къртицата, всички те са на основата на острия слух и силното и чувствително обоняние (празни бутилки, кречетала, ултразвукови устройства). Разбира се че тези методи ще пропъдят младите къртици , търсещи си място за заселване, но всички сме виждали къртичини непосредствино до щумна градска или селска улица.

Ефект може да има, ако плашещите устройства действат целогодишно, включително и през зимата. Това се отнася и за ултразвуковите отблъскващи устройства. Те трябва да се поставят не в къртичината, а в плътна почва, тъй като там звукът се разпространява по- добре.

Ефективна е борбата с отровни примамки и капани и да ги комбинирате. Използването на капани за къртици в градината, в тревните площи е ефективно, защото там живеят само по няколко къртици.За по-големи площи са ефективни само отровните примамки. Доказано е, че използването на отровните примамки е прост и бърз метод, но капаните са необходими за залавяне на къртиците избягващи отровните примамки.