Мероприятия в цветната градина. Косачката - поне два пъти седмично. От май до юни тревата расте най-интензивно.

Тогава се препоръчва да се коси два пъти седмично. При декоративната трева височината на косене може да бъде 2,5 см, а ако върху моравата ще се тъпче, оставете я малко по-висока – на 4 см. В сухите периоди височината трябва да е 6 см. Пожълтее ли тревата, значи е била окосена много ниско и е изсъхнала. Тогава внесететор с високо съдържание на азот.

Косете тревата в сухо време , но ако продължи да вали – не отлагайте косенето. Движете косачката в определен ред и посока и не правете деформации заради повторно минаване. Ако косите ръчно, или косачката не събира окосената трева, събирайте я вие. Валирайте тревната площ след всяко косене, за да предотвратите естественото струпване на тревата в туфи и сбиването на почвата.

Редките тревни площи ще възстановите като засеете „плешивите“ участъци. Райграсът е желязно растение и може да изпълнява тези регенериращи функции.