Мероприятия в цветната градина.Изваждане и съхранение на луковици и грудки.

Луковиците на видовете

зюмбюли, нарцис , колхикум, лалета, гладиоли, лилиуми и др., се изваждат ежегодно. Така се повишава размножителната им способност. Ако това не се направи, те ще се продълбочат (ще слязат по-надълбоко в почвата), а това води до издребняване на цвета, до затормозяване на растението и до постепенното му отмиране след няколко години.

Тази операция се извършва през периода юни -юли в определена последователност - първо за растения с малки луковици, а след това за растения с по-големи луковици. Грудките и луковиците на гладиолите, лилиумите и туберозата се изваждат през октомври - ноември, непосредствено след спирането на техния вегетативен растеж.
Кокичетата, синчецът, фритиларията и амаралисът не изискват ежегодно изваждане и отделяне на луковиците, а това се прави на 3-5 години.

Важно е да изберем точното време за изваждане на луковиците. Най-вредно е да се прави веднага след прецъфтяването. Трябва да изчакаме листата да пожълтеят – не да изсъхнат, а да са все още меки. Пожълтелите листа подсказват, че луковиците са се развили напълно и са готови за съхранение.

След изваждането луковиците не бива да се държат на слънце, а се просушават няколко дни на сянка. Почистват от старите люспи и се отделят дребните луковички. Добре е всеки сорт да се прибира отделно и и да не се смесват.

Така подготвени, луковици следва да се съхраняват до следващия сезон в помещения с добра вентилация и подходяща температура. Влагата, а така също и сухият въздух се отразяват неблагоприятно върху качеството и безопасността на луковиците. Ако се допусне пресушаване при съхранението, след зъсаждането им, те ще имат слаб и беден цъфтеж.