Мероприятия в цветната градина.Засушаването е една от причините за брашнеста мана по розата.

Най-често срещано

заболяване по розите е брашнестата мана. Тя се развива особено силно, ако има засушаване или едностранноторене с азот и дефицит на калций.

Признаците на болестта се изразяват в появата на бял паяжинообразуващ налеп върху всички надземни части на растението – листа, леторасти, бутони, цветове. Този налеп постепенно се уплътнява и добива сив или кафяв цвят. Нападнатите листа и органи се деформират, изсъхват и опадат. Нападнатите храсти спират растежа си , бързо отслабват и това може да бъде причина за измръзването им през зимата. Причинител е гъбата Sphaerothecapannosa.

За да се избегне заболяването се препоръчва балансираноторене и нормално овлажняване на растенията.

При появата на болестта третирайте с фунгициди през 10-14 дни.