Мероприятия в цветната градина.Засаждане на нови и преместване на стари рози.

Преместването на рози е

напълно възможно. Важно е да го направите в подходящо време и да спазите някои условия, които да ви гарантират успеха.

Есента е най-подходящ момент на преместване на стари рози на ново място, както и за засаждане на нови .

По-принцип преместването на многогодишни декоративни видове , в това число и на рози се прави в периода на покой. Този период започва от късна есен (след листопада) и продължава до ранна пролет. По-подходящо е есенното преместване преди студовете.

Един ден преди да извадите розите полейте добре почвата около тях. След това се постарайте да извадите растенията с колкото е възможно по-добре запазена коренова система, като започнете да копаете от по-голям диаметър около тях. Съобразете се с температурата на въздуха – тя трябва да е около 10 градуса. При температури около нулата и под нула градуси има опасност корените да измръзнат. До момента на засаждане поддържайте корените влажни за да не изсъхнат.

Засаждането направете по правилата, както при нови растения – предварително изкопайте ямки, сложете оборски и комбиниран изкуствен тор, които добре размесете с почвата. Притъпчете добре около корените, като внимавате да не ги нараните. След като засадите розите на новото място ги полейте обилно за да прилепне почвата около корените. Съкратете леторастите с около една трета - на 7-8 пъпки.