Мероприятия в цветната градина.Къде е мястото на цветята в стаята.

След като вече сме прибрали

цветята от балконите и двора, трябва да преценим и къде в стаята те ще се чувстват най-добре.

Посоката, на която се намират прозорците или другите източници на светлина определят нейното количество. Но незасенчен северен прозорец на четвъртия етаж във висок блок дава доста повече светлина от южния прозорец на първия етаж с балкон и огромно дърво под него.

Ако не поставяте растението на перваза, то трябва да помните, че не само плътните пердета, но дори прозрачните филтрират светлината. Освен това, интензитета на светлината намалява с увеличаването на разстоянието от източника на светлина. При разстояние 1 метър от прозореца растенията получават 80-50 на сто от светлината, при 1,5 метра - 50-25 на сто, при 2 м - едва 25-10 на сто.

Колкото по-светло е помещението, в което се намират растенията, толкова по-активно ще се развиват и толкова повече ще се нуждаят от топлина , вода и торове. Ако помещението е по-тъмно, трябва да намалите и останалите фактори, влияещи на растежа.