Мероприятия в цветната градина.Гладиолите цъфтят навреме, когато се спазват изискванията им.

Засаждането на

гладиолите започва, когато почвата на дълбочина от 10 см е с температура 8-10°C. Това обикновено става в края на април. Важно е точно да се определи този момент, тъй като при забавяне почвата е загубила влага, а това се отразява неблагоприятно на развитието на луковиците и забавя времето на цъфтежа на гладиолите.

На всеки 2 до 3 години луковиците на гладиолите трябва да се третират с фунгициди, за да се предотврати развитието на гъбни заболявания.
Първото нещо , което трябва да направите е да почистите посадъчния материал от сухите люспи покриващи луковиците. Почистването трябва да става внимателно, за да не се повредят кълновете.
Почистването се извършва приблизително 2-3 седмици преди засаждане на луковиците. При почистването се отделят всички болни луковици, а заедно със сухите люспи от луковиците се отделят и много паразити - микроорганизми, които водят до заболявания, както и трипсове.
Що се отнася до детките, те трябва да бъдат почистени много по-късно - най-добре преди засаждането, за да не изсъхват. Всички отпадъци, които остават след тези дейности, най-добре е да се изгорят, за да се предпазят растенията от разпространение на болести и вредители.

Гладиолите се засаждат в бразди на разстояние 25-35 cм и с дълбочина за големите луковици - 15 см, а за малките около 8-9 см. На дъното на браздата се посипват няколко сантиметра пясък, което предотвратява редица болести, а през есента луковиците се изваждат лесно. Разстоянието между луковиците в реда е 10-15 см за големите луковици, 10 см за средните, и 3-7 см за детките. След засаждането площта се покрива с слой хумус или торф с дебелина 3-4 cм.