Мероприятия в цветната градина.Подготовката на почвата е важна за засаждане на луковичните цветя.

Едно от най-важните

условия за засаждането на луковичните цветя е подготовката на почвата. Трябва да има достатъчно време тя да улегне след прекопаването, иначе дълбочината на засаждането може да се окаже недостатъчна и малко сняг през зимата да повреди луковиците или те да измръзнат.

В почвата преди засаждане е добре да се внесат органични торове (оборски тор 6-10 кг/кв.м.). Необходимо е също да се внесе и фосфор и калий (обща доза - 40-60 г/кв.м). След внасянето на торовете е необходимо известно време , така че почвата да може да ги усвои и те да започват да "работят".

Обработката на почвата трябва да е на дълбочина най-малко 30 см, така че преди да замръзне новообразуваните корени на луковиците да са успели да проникнат на дълбочина до 20 cм.

Когато купувате твърди луковици, внимавайте да не са прекалено люспести и да са без дефекти. Избягвайте луковици с покарали листа - те може и да не се развият директно в градината. Не е задължително луковиците да са много големи, но все пак не купувайте такива с прекалено малки за съответния вид размери.Засаждайте луковиците колкото се може по-бързо след покупката им.