Мероприятия в цветната градина.Пресаждане на лилиумите през есента.

Есента е най-доброто време за

пресаждане луковиците на лилиума в градината. Факт е , че за 3-4 години на едно и също място това многогодишно цвете разраства много подземната си част - по луковиците се образуват множество малки луковички. Лилиумите се развиват много гъсто и цъфтежът им не е добър.
Кога се вадят луковиците през есента? Разделянето и пресаждането на луковиците обиконовено се прави от края на август до края на октомври (за по-късно цъфналите сортове). Есенното пресаждане е подходяща за средноцъфтящите лилиуми, докато за ранните сортове се предпочита лятното пресаждане.
Температурата на почвата е ориентир за това, кога да започне есенното пресаждани - ако тя падне до 0°C, вече е късно - луковиците ще се преохладят и растежът на корените ще се задържа или ще спре напълно.
От края на цъфтежа до момента на отделянето на новобразуваните луковици и презасаждане, трябва да минат 1-1,5 месеца, за да могат да добият сила, да се възстановят от цъфтежа и да се подготвят за зимата.
Лилиумите се изваждат много вмнимателно заедно с бучка земя, като всички повредени е мъртви люспи се почистват.