Мероприятия в цветната градина. Зимна резитба на розата. Резитбата при розите е два вида

– зимна и лятна.Зимната резитба се нарича така, но всъщност се прави рано напролет, когато премине опасността от ниски температури. Зимната или основна резитба може да бъде дълга, средна и къса в зависимост от групата, към която принадлежи сорта.

Високостъблените рози наречени още влечащи или пълзящи изискват дълга резитба, коята се състои в почистване на слабите, болните и недоразвитите клони.Короната се прорежда, като се оставят по-добре развитите клони и тези, които оформят желаната форма.

Храстовидните рози се нуждаят от средна резитба, като на летораст се оставят по 5-6 пъпки, като слабите клонки се отстраняват изцяло, а се оставят 4-5 добре развити и здрави клонки.

Последната група рози към коята спадат повечето отглеждани у нас са т.н. чайно-хибридните рози и изискват къса резитба. Те цъфтят през целия вегетационен период върху клонки от първи, втори и трети ред. Цветовете са единични, едри и на дълги дръжки. Но за да бъдат такива изискват къса резитба, т.е. в зависимост от силата на растението се оставят от 4 до 8 добре развити основни клонки, които се режат на две пъпки, а всички слаби клонки, които сгъстяват короната се премахват изцяло.

Лятната резитба при розите се състои в отстраняване на прецъфтелите цветове, като се прави по-ниско от дръжката на цвета, до по-силна, добре развита пазвена пъпка, коята да даде нов летораст със цвят.

Основно правило при резитбата на всички групи рози е винаги да се реже на външна пъпка за да не се сгъстява храста и ножицата ви да е добре наострена и стегната.