Полезна информация за цветята.Поливната вода може да повреди цветята.

 

Поливната вода може да повреди цветятаclass="bss"> 

Често явление е пожълтяването на периферията на листата и върховете им. По-късно тъканта покафенява , изсъхва и прегаря. При някои видове растения между нерватурата може да се образуват елептични кафяви петна. Натрупването на солите в периферията на листата става най-бързо и осезаемо при оросяване на листата с вода, съдържаща посочените вещества. Това явление се получава по-бавно при продължително поливане. Солите се абсорбират и натрупват в токсични количества в краищата и върховете на листата и след време те прегарят.

Поливането с престояла вода е препоръчително, ако тя е хлорирана. Ако е варовита или богата на флуор, препоръчително е цветята да се засаждат в торфено-почвена смес с по-ниско рН /по-кисела/ и да се тори с подхранващи торове, които съдържат магнезиев сулфат.


Още за цветята:
Източник: Български фермер