Полезна информация за цветята.Как да получите нови растения от листни резници.

 

Как да получите нови растения от листни резнициclass="bss"> 

1. Поставете лист с долната страна нагоре върху плоска повърхност и направете няколко разреза по главните жилки на около 1 см. разстояние.

2. Обърнете листото с лице към вас и го поставете на повърхността на плитък съд с компост. Закрепете го добре, така че жилките да бъдат в контакт със субстрата. Увийте съда в полиетилен и го дръжте на топло място с температура 18-24°С. Когато малките растения пораснат достатъчно, за да се държат с пръсти, е време да се засадят самостоятелно.

За успешното вкореняване на резниците:

Използвайте свеж и влажен компост, специално за семена или резници;

Покривайте съдовете с прозрачен полиетилен, за да намалите изпарението на вода от резниците. Може да използвате малки пликове, които да привързвате с ластик към отделните саксии, или един голям плик за плитки съдове, чийто край завържете с връзка;

Поставете резниците на добре осветено място , , но без да ги излагате на пряка слънчева светлина;

Редовно и внимателно проверявайте за признаци на инфекция. При наличие на такива отстранете заразените резници незабавно;

Когато забележите появата на нов прираст и корени, извадете и засадете резниците.


Още за цветята:
Източник: Български фермер