Полезна информация за цветята.Болести по листата.

 

Болести по листата 

Болести по листата
Това са едни от

най-често срещаните болести. Симтомите се изразяват в появата на некрози върху участъци от листната петура , промени в оцветяването, загниване или цялостно изсъхване на листата. преди всичко от неправилни хранене или торене. Заболяванията по листатата водят до преждевременното им опадване. Причинители на болести по листатат са най-вече гъби, вируси или бактерии, както и неблагоприятните условия на средата-късни пролетни мразове, преовлажняване и др.


Хлорози - наблюдава се общо или частично жълтеене на листата, които често опадват.
Мозайки - Причиняват се от вируси. Върху нападнатите органи се установява редуване на участъци с интензивно зелен цвят или с хлоротични, светлозелени или жълти петна. Листата придобиват характерна къдравост.
Петносване- характерни с формирането на различни по големина и форма петна по листата


Същински мани - сив налеп, който се формира от долната страна на листата. Брашнести мани - едни от най-разпространените болести по широколистните растения. Засягат най-вече младите листа. Симптомите се изразяват в образуването на бял брашнест налеп върху нападнатите растителни части. Листата опадват преждевременно, а нападнатите пъпки не се отварят.
Ръжди - При силни нападения листата покафеняват и опадват, а нападнатите растения спират растежа или цъфтежа си.


Още за цветята:
Източник:Български фермер