Полезна информация за цветята.Хемионитис.

Представителите на род Хемионитис (Hemionitis) имат типични гимнограмоидни соруси. За листата им е характерно мрежовидно жилкуване и същата мрежа образуват разположените отдолу жилки на

спорангиите.

В рода хемионитис влизат 6 - 8 мезофилни, главно тропически американски видове, само един вид се среща в Азия. Това са неголеми наземни растения с почти прави люспести коренища и с прости листа.

Видове хемионитиси:

Hemionitis palmata (Длановиден хемионитис) - широко разпространен в Америка, с пръстовидно - лопатковидни листа.Hemionitis arifolia


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));