Полезна информация за цветята.Какво трябва да съдържа почвата.

Какво трябва да съдържа почвата

Добрата почва трябва да съдържа достатъчно количество влага и да пропуска въздуха. Почвената смес можете да си приготвите сами от различни почвени съставки.

Различават се почви, основани на плодородна глина и на торф (торфен мъх). Повечето растения ще растат добре на всякакъв вид почва.

Почвените смески на основата на глина, включват стерилизирана глина като главен компонент, а също и пясък и торф за подобряване на структурата и торове, за допълване на необходимите елементи в почвата. Глинестите смеси са тежки и са подходящи за едри растения с мощна надземна част, като палмите.


Още за цветята:
Източник:Български фермер