Полезна информация за цветята.Как да вкисля почвата?.

Как да вкисля почвата?

Запитването ми ще е кратко и затова моля и за спешен отговор. Посадих в градината цветето(храст) камелия. Въпросът ми е откъде да намеря кисела почва, както пише в литературата зацветя. Търсих я в много цветарски магазини и магазини за химически торове, но няма и няма. Страхувам се, че ще загубя това екзотично растение. Моля ви да ми помогнете.

Емилия Златева, Русе, ул. "Ген. Гурко" 1

Според специалисти от Катедрата по почвознание при Аграрния университет в Пловдив камелията не е толкова взискателна към киселинността на почвите. У нас има други растителни култури, предимно от южноафриканските видове, при които това е от решаващо значение за развитието им.

На пазара има готови почви , които обаче не са характеризирани по химически състави, а направо са обявени за отглеждането на отделните растителни видове. Има такива почви и за камелията.

Специалистите могат да кажат при необходимост какви сходни почвени състави могат да се ползват, ако няма оригинални.

Според специалисти в почвознанието може да се вкисли и обикновена почва, но само след подробен физикохимически анализ, при точно установяване на рH. Това може да стане чрез гипс или от разтвори с подсказани от лабораторния анализ киселини.

Така че всичко зависи от степента на киселиност, която иска да внесе стопанинът при отглеждане на отделните растителни култури.

За всеки отделен случай е добре да се отправи молба към Съветите по въпросите на земеделието при общините или направо към Лабораторния комплекс за почвени анализи при института Пушкаров” в София.

Такива прецизни услуги може да предложи и лабораторията към катедрата по почвознание към Аграрния университет в Пловдив.


Още за цветята:
Източник:Български фермер