Полезна информация за цветята.Подготовка на градината.

 

Създаването на декоративна градина не е лесна работа. Много често ни гони ентусиазъм, четем много книги и ровим в Интернет за всичко, свързано с цветя и градини. В един момент

решаваме, че всичко сме прочели и знаем много и се втурваме с главата напред. За съжаление често в този момент идва разочарованието. Защото това да подготвиш едно голо място за градина не е само да избереш цветовите комбинации и височина на растенията. Има още много неща, които трябва да се направят и съобразят, за да се наслаждаваме на градината на мечтите си.Преди изобщо да се започне с планирането на градината , , специалисти трябва да изследват характеристиките на почвата, релефа на терена, климатичните условия на района, хидрологията и др. Има специалисти, които освен знания разполагат и с нужната техника за подобни изследвания. Затова наистина е добре да обмислите да възложите планирането и подготовката на декоративната градина на архитектите.Първото, което трябва да се направи е мястото да се зонира: коя част ще бъде за жилищни нужди, къде ще е стопанската зона, зоната за отдих, евентуално овощната и зеленчукова градина, цветните лехи, ами градинското езерце или алпинеума, и т.н. Подобно зониране е много индивидуално и за него не разчитайте само на архитектите, въпреки че те биха ви дали добри съвети. Тук най-важна е вашата роля, вашите желания, вашето виждане. Защото вие ще обитавате тази градина и никой друг. И тя трябва да се получи така, както вие си представяте.Всяко място си има характерни особености на релефа. Често срещата грешка е да се опитваме да нагодим релефа към нашите виждания. Всъщност по-добрият вариант е да използвате характеристиките на релефа, вместо да ги преправяте. Напр. ако има хълмче – сложете беседка или направете алпинеум; ако има падинка – направете си езерце; ако има самотно дърво – оставете го за солитер. И докато проекта узрява в главата ви и излиза изпод ръцете на архитекта, мястото трябва да бъде почистено.Първо трябва добре да почистите парцела. Ако е имало стара къща, която е била разрушена, всички строителни отпадъци трябва да се изнесат на сметището.

Преценете добре кои дървета ще оставите и кои ще премахнете. Тези, които ще станат част от градината и ще послужат за солитер трябва да се подкастрят, за да се прецени обема им преди да бъде засадена новата растителност и да бъдат оформени новите архитектурни елементи.

Също така е важно да се прегледат храстите и също да се прецени кои да останат и кои не. Следва да се вземат и предпазни мерки, за да не нараните храстите при строително – монтажните работи. Ако са на места, от където ще премината строителна техника, внимателно ги извадете и ги поставете в големи съдове, за да ги предпазите по време на строителството.

На местата с високи подпочвени води се прави дренаж. За целта се изкопават канали с дълбочина около 2 метра и широчина около 50 см. Планират се така, че да обхващат цялата площ на градината, през 3 – 4 метра. При водопропускливи почви каналите могат да бъдат на по-голямо разстояние – около 7 до 10 метра. По дъното на каналите се поставят продупчени пластмасови или циментови тръби с диаметър 15 – 20 см., отгоре се насипва едър чакъл, а върху чакъла – слой от обли речни камъни с диаметър около 30 – 40 см. Нагоре каналът се запълва с каквото имате под ръка – парчета тухли, дъски, вършини от дървета и др. Най-отгоре се поставя почва, която трябва да е с около 25 – 30 см. над околния терен.

Друго важно нещо, което трябва да вземете предвид при планирането и подготовката са осветлението, водоснабдяването и канализацията. Тук мненията на кой етап от изграждането на градината трябва да се изгради инфраструктурата се разминават. Според някои осветлението и ВиК инсталацията трябва да се изградят в началото, други застъпват тезата след приключване на надземните архитектурни елементи. И за двете тези има основание и изборът за ред и етапност зависят от много фактори.


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info