Полезна информация за цветята.Питирограма.

По разположението на сорусите към гимнограмоидните принадлежат и двата близки рода Anogramma и Pityrogramma.

Видовете от рода Pityrogramma са разпространени главно в Америка, от 40 вида

само няколко се срещат в Африка и пренесени в Азия. Те се отнасят към, така наречените, “сребристи” и “златисти” папрати и се отглеждат масово в оранжерии и в домове. Модата на питирограмите е била толкова голяма, че това е довело до тяхната натурализация в много влажни тропически страни.

Pittirogramma calomelanos е така наречената, “сребриста” папрат. Тя е американски вид, който, обаче, е широко натурализиран. Сега се среща навсякъде в тропиците, разпространява се като плевел по полетата и чайните плантации.

Някои видове питирограми са открити сред първите растения , поникнали на остров Кракатау три години след катастрофалното изригване на вулкан през 1883 г., унищожило цялата растителност и покрило острова с пласт пемза и пепел, с дебелина до 30 м.

Някои други видове:

Pityrogramma ebenea (Pityrogramma tartarea)
Pityrogramma ebenoides
Pityrogramma ferruginea
Pityrogramma jamesonii
Pityrogramma pearcei
Pityrogramma trifoliata


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info