Полезна информация за цветята.

Антрофиум

Друг голям род от подсемейство Vittarioideae е родът Antrophyum – разпространен в тропиците и субтропиците на Стария Свят. Близките му видове, разпространени в Новия Свят, са отделени в друг

род – родът Polytaenium.

Всичките 40 вида антрофиуми се характеризират с особено жилкуване – гъста мрежа от жилки и отсъствие на централна жилка. Сорусите са или повърхностни и образуващи мрежа, или потънали в отделни , понякога разклонени линии. Спорите, както и при другите витариеви, са с форма на тетраедър. Те започват да прорастват понякога още в спорангия. Ако се разтвори спорангий, може да се намерят гаметофити в начален стадий на развитие.

При някои видове листата по време на сух период се сбръчкват и изкривяват, но с идването на дъждовете живват отново.

Видовете антрофиум растат не само по стволовете на дърветата, но и на скали по сенчести места.

Видове антрофиум:

Antrophyum castaneum


Antrophyum formosanum


Antrophyum obovatum


Antrophyum reticulatum


Antrophyum sessilifolium


Antrophyum plantagineum


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info