Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Давалия

Полезна информация за цветята. В род Давалия (Davallia) се включват 40 – 50 вида, широко разпространени в тропиците. Давалията, както и всички родове от подсемейството, обитава само Стария Свят.

Всички видове

давалии са епифити и дори тези малко, които може да се видят на почва, имат видимо епифитен произход.

За покривалцата на сорусите при давалиите е характерно, че остава свободна само връхната част и от образуваното “джобче” провисват съзрелите спорангии на дълго краче.

Освен по начина на прикрепване на покривалцата, давалията се различава от хумата с по-големите си размери и по-насечените листни петури. Но Humata vestita има същите размери, както и Davallia trichomanoides, а степента на насеченост на листа също варира. Така, че единствен, повече или по-малко надежден признак, разделящ тези родове, остава формата на покривалцата.

В оранжерии и в домашни условия често отглеждат Davallia divaricata, Davallia solida, Davallia dissecta, Davallia trichomanoides, Davallia truncatula, Davallia pentaphylla и др.

 

 

Някои видове давалии:

 

Davallia trichomanoides

 

Davallia divaricata

 

Davallia solida

 

Davallia canariensis

 

Davallia pentaphylla

 

Davallia mariesii

 

Davallia mariesii в див вид се среща в Япония. Нейните коренища се експортират по целия свят. Месестите коренища, гъсто покрити със сиво-кафяви люспи, свързват с тел, придавайки им форма на тяло на маймунка. След това им слагат порцеланови маймунски главички и ги продават. Когато “маймунките” пристигнат в оранжерии или зимни градини, трябва да започне обилно поливане и скоро се появяват листа.

Основният начин на размножаване е със спори. Спорангиите на давалиите са смесени, на дълги (4 – 5 клетки на дължина) крачета. Те са с отворчета от 11 – 16 дебелостенни клетки. Спорите на давалиите са с бобовидна форма, билатерални, едногодишни. След съзряване спорангиите се разкриват, освобождавайки спорите, които, за да прорастнат успешно, трябва да попаднат на съответен субстрат, обезпечаващ им надеждна защита и достатъчна влажност. Подходящо място за развитието на спорите и гаметофитите са стволовете на дърветата с бавно гниещи остатъци от листа по тях, които обезпечават всичко необходимо за гаметофитите и младите спорофити.

 

 

Отглеждане на Дивалия в домашни условия

 

 

Произход:  тропиците на Полинезия, Китай, Япония, о. Ява.

Давалиите са епифитни папрати с дебели коренища, разположени по повърхността на субстрата, гъсто покрити с власинки. При повечето видове листата са с триъгълна форма, пересто-насечени. Популярно наричат давалията “заешки лапички”, заради показващите се над пръстта коренища.

Светлина:  светло, непряка слънчева светлина

Температура:  лятото – оптимална около 18 – 20 градуса, максимална до 25 градуса; зимата – около 15 градуса.

Поливане:  лятото – обилно, зимата – умерено, но да не засъхва напълно пръстта – с мека неваровита хладка вода.

Пръскане обилно. Давалията има нужда от висока въздушна влажност!  Добре е саксията да се сложи върху подложка с мокри камъчета.

 

Торене:  пролет, лято – от май до август – на 2 седмици – с тор за листно-декоративни растения, но двойно по-разредена от препоръчаното на опаковката

 

Пресаждане:  пролет – когато корените са запълнили цялата саксия. Почвата трябва да е слабо кисела и да съдържа: 1 част чимовка, 2 части листовка, 2 части торф, 1 част сфангов мъх, 1 част пясък.

 

Размножаване:  в домашни условия – чрез разделяне на коренищата и чрез отводи.

На мъхнатите “заешки лапки” – коренищата – се появяват разклонения. Отрязва се част от “лапката” с разклонението. На отвода няма корени, но отрязаната “лапка” не трябва да се заравя в почвата – просто се слага на повърхността и леко се натиска. Почвата се овлажнява и саксията се слага в полиетиленов плик. Пликът не се завързва – просто се изправя. Два пъти дневно се пръска, като се внимава да не се допусне да се появи мухъл.

 

Опасности:  

 • Въздушни течения;
 • Прекалено ниски или прекалено високи температури;
 • Пряка слънчева светлина;
 • Прекалено тъмно място.

 

Проблеми: 

Ако листата жълтеят и по тях се появяват кафяви петна, причините могат да бъдат:

 • прекалено висока температура в помещението;
 • нередовно или недостатъчно поливане;
 • пряка слънчева светлина;
 • Ако листата жълтеят и давалията расте лошо – ниска въздушна влажност;
 • Ако листата “избеляват”, стават полупрозрачни, вяли – прекалено интензивна слънчева светлина;
 • Ако давалията не расте, причините могат да бъдат:
 • недостатъчна светлина – растението понася сянка, но не е сенколюбиво;
 • прекалено тясна саксия; прекалено тежка и плътна почва;
 • Ако листата жълтеят , , кафенеят, сбръчкват се и опадват, младите листа вяхнат и умират, причините могат да бъдат:
 • прекалено ниска температура;
 • студени течения; поливане със студена вода; поливане с твърда или хлорирана вода.


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info