Зеленчукопроизводство - отглеждане на зеленчуци.

Популярността на лука, като най-разпространената култура на земята явно е недоценена. Според Би Би Си той е най-популярната храна в света. Според оценки на ООН, лукък се отглежда в най-малко 175 страни, което е два пъти повече от броя на страните, в които се отглежда пшеница - официално признат световен лидер по производствена площ.
За разлика от житната култура, лукът се явява в основата на повечето ястия и следователно заслужава статута на най-популярната храна в света.
"Въз основа на генетичен анализ можем да заключим, че лъкът е родом от Централна Азия. Ние също имаме доказателства , че лукът е използван в Европа още през бронзовата епоха", каза в интервю за британски телевизионен канал известният кулинарен историк Лаура Кели.
Въпреки големия мащаб на производството, обемът на търговията с лук в света днес остава относително малък. Приблизително 90% от реколтата отива за вътрешно потребление в страните производителки.
Китай и Индия са лидери по отношение на отглеждането и консумацията на лук. В тези страни годишно се отглеждат около 70 милиона тона от културата или 45% от общото световно производство.
В същото време шампионът от гледна точка на консумацията на лук на глава от населението според ООН остава Либия. - всеки либиец годишно изяжда средно по 33,6 кг лук.

На второ място след Либия е Сенегал, където годишната консумация е 21,7 кг лук на глава от населението. Консумацията на лук в Англия е почти два пъти по-ниска (9,3 кг на глава от населението годишно).