Зеленчукопроизводство - отглеждане на зеленчуци.

Химикалите влияят неблагоприятно на организмите, които образуват екосистемата на почвата.
В изданието Journal of Applied Ecology са публикувани резултатите от проучване за неочаквани последици на инсектициди от групата на неоникотиноидите.
Известно е, че тези пестициди могат да се натрупват в семена и растения и вредят на пчелите. Именно поради тази причина много големи производители на плодове и зеленчуци в Съединените щати се отказаха от тяхното прилагане. Въпреки това, поради ниската цена и достъпност, неоникотиноидните инсектициди са най-разпространени в света.
Изследователи от Университета в Пенсилвания и Университета в Южна Флорида са провели изследване, което доказва, че неоникотиноидите са вредни не само за пчелите. Установено е, че химичните вещества оказват отрицателно въздействие и върху охлюви и други организми, които са неразделна част от екосистемата на почвата.
Охлювите са устойчиви на инсектициди, тъй като са черупчусти, но са в състояние да ги пренасят на обитаващите в почвата бръмбари. В резултат на това до 60% от популациите на бръмбарите загиват, качеството на почвата се влошава, значително намаляват плътността и добивите.
Получените резултати отново потвърждават, че използването на неоникотиноиди и други пестициди всъщност са вредни за растенията.