Зеленчукопроизводство - отглеждане назеленчуци.

 

Когато разсадите се отглеждат в отделни контейнерчета (кофички), изнасянето и засаждането им не изисква особена подготовка. Растенията трябва да са умерено полети 24 часа

предварително, за да могат да се извадят заедно с почвата около корените.

Ако разсадът не е пикиран предварително, тогава задачата се усложнява.

За да се извадят растенията, без да пострада кореновата им система, е необходимо почвата да се полее по-обилно. Растенията се откопават заедно с част от почвата и се поставят в съд, с който да се пренесат до мястото на засаждане. Добре е изваждането на разсада да става в момента на разсаждане , , а не предварително.

За предпочитане е засаждането да става рано сутрин или привечер, когато слънцето е слабо. Преди разсаждане почвата в градината трябва да е добре обработена. Редовете трябва да са прави, а растенията да са на еднакво разстояние едно от друго.

Разсадите от кофички и други съдове се поставят в лехата заедно с пръста. След засаждането растенията се поливат обилно, а почвата около тях се покрива с торф, угнил оборскитор или суха почва. При тези условия растенията бързо възстановяват кореновата си система, а почвата остава по-дълго влажна.