Отглеждане на зелеви култури.Опазване на зелевите култури от неприятели.