Отглеждане на картофи.Технология за отглеждане на картофи.

Биологична характеристика

 

 

Изисквания към топлината.

Растение на влажния и хладен климат.

- за образуване на клубени – 16-18оС;

- за покълнване на клубените – 7-8оС;

- за нарастване на надземната част – 15-28оС

- издръжливост на надземната част – загива при 0,8-1,5оС;

- устойчивост на високи температури – отразяват се неблагоприятно върху растежа и развитието особено в преиода на образуване на клубените; Получава се биологична засатаряване на клубените, нападение от вирусни болести и в краен резултат силно израждане на сортовете.

 

 

Изисквания към светлината.

- високи изисквания към светлина. При недостатъчно светлина стъблата и листата се развиват незадоволително и добивите са ниски. Формирането на надземната маса изисква по-дълъг ден, а на клубените – по-къс ден.

 

 

Изисквания към влагата.

- влажност на почвата – 70-80%;

- относителна влажност на въздуха – 60-70%;

- Високи изисквания към влажността в почвата и въздуха особено през периода на бързо нарастване на листната маса и клубените. По време на клубенообразуването – 70% от ППВ, а след това – не по-ниска от 80% от ППВ.

 

 

Изисквания към почвата.

- най-подходящи почви – рохкави, наносни и торфени;

- подходящи почви – леки глинесто-песъчливи и песъчливо-глинести;

- неподходящи почви – леки, силно песъчливи и много тежки глинести заблатени и кисели почви.

 

 

Агротехника

 

 

Място в сеитбообращението.

- в полски сеитбообращения – след пшеница, ръж, ечемик, овес, фасул, грах, нахут, слънчоглед , тикви, дини, пъпеши;

- във фуражни сеитбообращения – след тревни смески, ръж и ечемик за зелено изхранване.

 

 

Обработка на почвата.

- след зърнени житни и зърнени бобови – дълбока оран – 25-30 см; късно през есента преораване или култивиране – 12-15 см, а на пролет – преораване на 15-18 см без обръщане на пласта или култивиране с брануване.

- След многогодишни житни и бобови треви – лющене на 5-6 см, две-три седмици след това изораване – 25-30 см. Предсеитбената обработка е както при предшественик зърнени житни.

 

 

Торене

 

- за 1000 кг клубени картофите извличат 5 кг азот, 2 кг фосфор и 8 кг калий и 3 кг калций.

- Азот и фосфор по 9-12 кг/дка и калий – 16-18 кг/дка. Калиевият хлорид е неподходящ тор. Внасянето на азота се извършва присеитбено и преди едно от окопаванията.

- Избор и подготовка на посадъчния материал-да бъде здрав от семенни участъци. Рътене на посадъчния материал.

- Време и начин на засаждане – засаждане при температура на почвата на дълбочина 10-12 см достигне 7-8оС. Ранни картофи – 20 февруари-10 март, средно ранни и късни – 15 април-15 май, картофи втора култура – 20 юни-20 юли.

Разстояние между редовете – 70 см, вътре в реда – 20-40 см. Ранните се засаждат по-гъсто.

- Дълбочина на засаждане – 6-10 см. На тежки почви – 8-10 см, а на по-леки – 8-10 см.

- Сеитбена норма – 200-350 кг/дка картофи.

 

 

Грижи през време на вегетацията

 

- окопаване – 2-3 пъти-първото след поникването, а следващите –през интервал 12-15 дни. При второто и третото се прави леко загърляне.

- Напояване – 3 до 5 пъти.

- Борба с болеси и неприятели – болести – къдравост, листно завиване, обикновена мозайка, мана, черни листни петна, краста по клубените, черното краче и рак; неприятели – колорадски бръмбар, картофен молец, картофена дървеничка, майски бръмбар, картофена нематода и други.

 

 

Прибиране

– когато лестата и стъблата пожълтеят и изсъхнат и при издърпване стъблото се прекъсва, без да се изваждат клубени. Обвивката на клубените при триене с пръсти не се отделя.

 

 

Съхранение

– сортиране и съхранение в ровници с ширина – 1,0-1,5 м, дължина – 8-12 м и дълбочина – 20 см. Картофите се нареждат на пласт с дебелина 50-60 см и се покриват с 15-20 см почва. На всеки три метра се поставят отдушници за регулиране на температурата и влагата.

 

 

Технология за отглеждане на ранни картофи

 

Предшественици.

- добри предщественици за ранни картофи – всички зеленчукови култури.

 

 

Избор на място – леки почви, лесно затоплящи се.

 

 

Подготовка на почвата – основно торене през есента с фосфорен и калиев тор преди дълбоката оран. До сеитбата на пролет се извършват предсеитбени обработки, като се внася и азотен тор.

 

 

Избор на клубени за сеитба и подготовка– да са с големина около 70 гр. Преди сеитба се рътят. Картофите се нареждат в щайги и се съхраняват в помещение до края на декември при температура 2-4оС и относителна влажност на въздуха 80-85%. В средата на януари помещението се затъмнява и температурата се повишава на 8-10оС, а влажността се запазва. След 10-15 дни, когато кълновете на около 80% от клубените достигнат дължина 1,5-2 см, затъмняването се отстранява. При такива условия клубените престояват 25-30 дни. След това помещението се затъмнява, температурата се понижава на 2-4оС, влажността на въздуха се запазва и така престояват 15-29 дни.

 

 

Засаждане – при почвена температура 5-8оС на дълбочина 10 см. Клубените се поставят в бразда с кълновете нагоре, след което се зариват с почва. Разстоянието между редовете е 60 см, а в реда – 20-25 см.

 

 

Грижи през време на вегетацията.

- редовно окопаване – при второ –трето окопаване – края на април-средата на май растенията леко се загърлят ;

- напояване;

- борба с неприятели – колорадски бръмбар, листни въшки;

- борба с плевелите;

- прибиране – изваждат се преди да са узрели напълно, втората половина на май. Клубените трябва да са с едрина 20-30 гр.

- добиви – 900-1800 кг/дка.