Мероприятия в зеленчуковата градина.Зеленчуците изискват добре обработена почва.

Добивът от зеленчуковите култури се формира от малък обем почва за кратък период от време, поради което са им необходими дълбоки,

рохкави , топли и отцедливи почви, богати на хранителни вещества. Бедните, каменистите, тежките, водонепропускливите и глинести почви не са подходящи за отглеждане на зеленчуци или е нужно да бъдат подобрени.

За да се намали изпарението на почвената влага през пролетта почвата се култивира и бранува още щом стане възможно да се обработва. Това спомага да се унищожат поникналите плевели и по-бързо да се затопли почвата. Веднага след брануването на по-леки и рохкави почви може да се разсаждат ранните и по-студоустойчиви зеленчукови растения, а за по-топлолюбивите се налага повече от едно култивиране. При по-тежките и свързани точви след брануването, когато почвената влага е намаляла се извършва изораване на дълбочина 15-18 см. След което почвата отново се бранува и се пристъпва към сеитба и разсаждане. Пролетното изораване е необходимо и при силно заплевелена почва.