Мероприятия в зеленчуковата градина. Резитба на дини и пъпеши. Резитбата при дините и пъпешите ускорява образуването на женски и хермафродитни цветове, регулира плододаването и ускорява зреенето на плодовете, в

резултат на което се увеличават добивите. Необходимо е извършването на две резитби. Първата се прави на главното стъбло по време на образуването на 4-6 същински лист. Тя предизвиква образуването на разклонения от I порядък с женски или двуполови цветове. Когато се формират достатъчно завързи се прави втора резитба на самите разклонения.

Тя се прави по следния начин:

  • оставят се най-малко 4 плодчета на едно растение , останалите се премахват;
  • след това стеблата се прищипват над 5-ти лист след последното плодче;
  • безплодните стебла се премахват изцяло.

По този начин се осигуряват повече хранителни вещества на оставените плодчета и се постига ранозрелост и качество.