Мероприятия в зеленчуковата градина. Растителната пепел се разхвърля есента, като основен тор.  Растителната пепел съдържа голямо количество елементи, които остават във вид на ценни минерални вещества. В нея

обикновено се съдържат до 30 елемента представляващи полезна храна за растенията. Главните от тях са: калий, калций, фосфор, магнезий, желязо, сяра и др. Макар и в малки количества в растителната пепел има и микроелементи, като бор, манган и др. Трябва да знаете, че в нея няма азот, неговите съединения отлитат с дима.

РАЗХВЪРЛЕТЕ ПЕПЕЛТА ПРЕДИ ЕСЕННАТА ОБРАБОТКА

Самият факт, че в растителната пепел се съдържат в най-голямо количество основните елементи фосфор и калий е достатъчно показателен, че времето за нейното разхвърляне е през есента, преди основната обработка на почвата. Изключение има само при песъчливите и леки почви, където това трябва да стане напролет, за да не се измият хранителните елементи от зимните валежи. В този случай трябва да съхраните растителната пепел до пролетта на сухо и в затворени съдове – сандъци, бидони, варели, кофи и др.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));