Какви са изискванията на ранните картофи към светлината?

картофи предявяват високи изисквания и към светлината.

Влиянието на този фактор върху растежа, развитието и клубенообразуването на картофите се определя от дължината на деня, интензивността и качеството на светлинния поток. Когато ранните картофи се отглеждат при ниска интензивност на светлината (засенчени места, гъсто засаждане или като подкултура в овощни градини), растенията образуват тънки стъбла, остават изнежени и слабо облистени, а нарастването на клубените се задържа и добивите са ниски. Високата интензивност на светлината се отразява благоприятно на цъфтежа и нарастването на клубените.

За всеки сорт картофи съществуват оптимални стойности по отношение на дължината на деня, температурата и интензивността на слънчевата радиация, при които процесите на клубенообразуването протичат най-ускорено и при наличието на влага и хранителни вещества в почвата се получават високи добиви.

При по-ниски нощни температури (8-14°С), висока интензивност на осветлението и относително къс ден по-рано се прекратява нарастването на храста на картофеното растение и по- рано настъпва периодът на интензивно нарастване на клубените. И, обратно, по-високите температури, особено нощните, съчетани с ниска интензивност на светлината и дълъг ден, стимулират развитието на листно-стъблената маса и в една или друга степен задържат клубенообразуването. Дългият ден и високите температури стимулират развитието на столоните, предивременното събуждане и прорастване на клубените и образуването на дъщерни" клубени.

Болшинството от ранните сортове картофи се отнасят неутрално към дължината на деня, поради което се отличават с ускорено нарастване на клубените както в условията на къс, така и на дълъг ден (Иверце, Ярла , Ситовски ран и др.).

Прясно извадените клубени, ако се държат няколко дена на разсеяна светлина, позеленяват. Под влияние на светлината в тях се образува хлорофил и се увеличава съдържанието на соланин. Такива картофи са негодни за храна и фураж.