Мероприятия в зеленчуковата градина. Лук за зелено се засажда до средата на ноември. Отглеждането на лук за зелено се осъществява с посадъчен материал от нестандартните (по-едри) главички на арпаджика, наречени

попска или балучка. Те са с размери около 22 мм диаметър. Могат да се използват и тези под 10 мм, от които не може да се получи качествен лук за глави. В по-едрите главички се образуват повече от една вегетативна пъпка и от една луковичка израстват по 2-3-4 растения.

  •  Обработката на почвата трябва да е доведена до градинско състояние, като предварително се разхвърлят минералните торове - фосфорни, калиеви или комбинирани NPK. При въможност преди основната обработка на почвата е добре да се разхвърли и добре разложен оборски тор.
  • Засаждането на луковичките става предзимно след 10-15 октомври, когато в почвата има достатъчно влага. То може да се извърши на етапи и да продължи до средата, а при хубаво време и до края на ноември. Засаждането може да стане по различни начини - редово или ленточно. Броят на лентите в една леха също може да е различина, но най-често те са 6 , тъй като това позволява оптимална обработка срещу плевелите.
  • При ръчна обработка на насаждението редовете могат да са разположени напречно (на късо) в лентата за улеснено ръчно прекопаване на междуредията.