Време е да се подготвим за предстоящия сезон. За да получим добра реколта много важно е каква подготовка ще направим на почвата. Част от тази подготовка е на какви лехи ще

засадим зеленчуците. За да направим съответният избор трябва да знаем начините за оформяне на почвената повърхност и кой начин е най-подходящ за отглеждане на различните зеленчуци.

Кои са начините за оформяне на почвената повърхност:

Равна повърхност Дълги бразди и ленти Високи лехи Лехо-браздова повърхност Фитарии Какво представляват отделните начини на оформяне на почвената повърхност Равна повърхност

При нея няма специално оформяне на почвената повърхност. Тя се обработва до довеждане до градинско състояние – чрез култивиране и брануване, което в малката градинка се прави с наличните инструменти – мотика и гребло.

Дълги бразди и ленти

При този начин площта предварително се набраздява на съответните разстояния, след което се засяват или засаждат растенията. Когато сеитбата или засаждането ще са на ленти, браздите се прокарват през една, а растенията се засаждат на оформената лента между двете бразди.

Високи лехи

Високите лехи се оформят върху предварително добре обработена и подравнена почва. Те са с ширина 1-1 ,2 м и височина 20-30 см. Пътеките (браздите) между тях са широки 55-60 см.

Лехо-браздова повърхност

Тя е комбинация между браздовият начин и този на високите лехи. Предимството и е, че се подобрява поливането и въздушно-газовият режим при отглеждане на растенията.

Фитарии

Този начин на оформяне на почвената повърхност е стара градинарска практика, която в малките градинки е най-подходяща за много зеленчуци. Тя представлява ниска леха с правоъгълна или квадратна форма, която от всички страни е ограничена от високи 20-30 см тирове.