Мероприятия в зеленчуковата градина.Спазвайте оптимална гъстота на разсада. В оранжерийни условия на големи площи посевът с разсад трябва да отговяра на препоръчителните норми без завишаване на гъстотата на растенията.

Но когато отглеждаме разсадите в домашни условия трябва сами да преценим на какви разстояния да са младите растения едно от друго. Улеснение за оптималната гъстота ни дават готовите пластмасови контейнери, които се продават и са предназначени за единично (или най-много двойно) отглеждане на растенията за разсад. В случай, че сме засяли гъст разсад , който по-късно ще пикираме, трябва да премахнем излишните растения, за да има достатъчно светлина и хранителна площ за всяко едно от оставащите. Прореждането става като се премахват по слабите растения и се оставят по-добре развитите и добре изглеждащи на вид. За да не се повреди кореновата система на оставащите растения, прореждането не се прави чрез изскубване, а чрез прищипване (премахване) на набелязаните за това растения на повърхността на почвата.

Сгъстените разсади създават влажен микроклимат и провокират развитието на болестотворни гъби. При разреждане между отделните растения се оставя разстояние от 1,5-2 см, с което се осигурява добро проветрение и достатъчно светлина за всяко растение. При сеитба на разсада в отделни контейнерчета се сеят по 2-3 семенца, а след поникването слабите растения се премахват (пак чрез прищипване). Според големината на контейнерите и вида на растението се оставят 1 или две растения.