Мероприятия в зеленчуковата градина. Време на засаждане на ранните картофи. Засаждането на ранните картофи се извършва, когато температурата на почвата в десетсантиметровия почвен слой е достигнала 6-7

градуса. Проверка може да се направи , като стъпите с бос крак върху почвата и температурата да позволява да не повдигате крака от студ.

Оптимални срокове за засаждане:

  • Южна България между 20 февруари - 10 март;
  • Северна България между 20 март - 5 април.

При температура, по-ниска от 6 градуса, вкореняването и развитието на кълновете се забавя, поникването на растенията се удължава и посевите често остават недобре гарнирани. Всяко избързване или закъсняване се отразява неблагоприятно върху развитието на картофите.