Мероприятия в зеленчуковата градина.Грах не се сее след бобови култури. Грахът се счита за най-добър предшественик на много зеленчукови култури, тъй като неговата коренова система е в състояние да фиксира и

натрупва азот. Тази култура може да се развива добре след повечето зеленчукови култури , като изключение правят бобовите растения (боб, соя, леща, и т.н.).

Грахът е невзискателно растение, но за получаване на добра реколта от него е нужно да се проведат редица мероприятия.

Първото нещо от което се нуждае грахът е достатъчно количество топлина и светлина. До една седмица след сеитбата той пониква. Окопаването между редовете може да започне веднага след поникването. Тази обработка не само подобрява аерацията на почвата, но и задържа влагата.През целия вегетационен период на културата е необходимо разрохкване на горния почвен слой на почвата и поливане.

Ако есента са внесени хранителни вещества, то подхранване не се изисква, изключение има при студена и продължителна пролет. В такива случаи, младите растения все още не са в състояние да натрупват азот, следователно е необходимо подхранване. В кофа с топла вода се разтварят 15-20 грама комплексни минерални торове, като NPK например и растенията се поливат. Това количество разтвор (10 литра) е достатъчно за един квадратен метър грах. При използване на органични торове, количеството минерални торове се намаляват.

За подобряване развитието на граха са необходими и микроелементи като мед, молибден и бор. Тези вещества също се внасят пролетта със сеитбата, но може да се приложи и листно подхранване.

По време на вегетацията растенията могат да бъдат нападнати от болести и неприятели. От заболяванията най- разпространени са брашнеста мана и фузариоза, а от вредителите листни въшки и грахов зърнояд.