Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Причини за лошо опрашване. Тиквовите култури имат разделнополови цветове.

При някои сортове краставици се продуцират само женски цветове в началото на цъфтежа и те изцъфтяват по-рано от мъжките, поради което остават неопрашени. В резултат на това женските цветове прецъфтяват неоплодени, завързите не нарастват и загиват. Случва се и летежа на пчелите при неблагоприятни външни условия да е смутен, при това положение женските цветове също не се опрашват.

При тиквичките цветовете опадват без да формират завързи, в други случаи образуваните завързи престават да нарастват, а от цветния край започва покафеняване и загиване изцяло на завърза.

Отглеждането на тиквови култури трябва да се извършва при оптимални за развитието им условия. Ако има влошаване на времето и възпрепятстване на пчелите да опрашват, се изчаква до нормализиране летежа , когато опрашването протича нормално.