Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Краставичната мозайка спира растежа на растението.

Повърхността на

листата на заразените растения придобива мраморножълтеникав вид, а петурата се нагърчва и деформира. Понякога само периферията на листа пожълтява, без ясно изразена мраморовидност или се наблюдава пълна хлоротичност на листата. Връхните листа на заразените растения са дребни, грапави и прошарени от светлозелени петна между нерватурата. Болните от краставична мозайка растения закържавяват, поради забавяне или спиране на растежа. Междувъзлията са къси , а листата се извиват постепенно надолу .

Плодовете на заразените растения са мозаично прошарени с леко грапава повърхност. Такива плодове са дребни и деформирани.

Вирусът се пренася неперзистентно от листните въшки, както и със семената на някои плевели (врабчови чревца). В по-слаба степен е възможно пренасянето на вируса по контактен път.

Борбата с краставичната мозайка се осъществява чрез унищожаване на плевелната растителност и своевременно пръскане срещу листните въшки.