Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Ново проучване

изследва реакцията на три вида листни зеленчуци - 3 сорта зеле, 4 сорта червено цвекло, 3 сорта спанак, при интензитет на светлината (0-1200 мкмола / м2/и) и концентрацията на въглероден газ (въглероден двуокис, 50-1200 ррт). Взема се предвид скоростта на фотосинтезата на единица площ от повърхността на листа. Проучването е проведено с цел да се получи максимален добив в напълно контролирана среда.

Максимална скорост на фотосинтеза при спанак , къдраво зеле и зеле се получава при интензивност на осветяване 23.8, 20.3 и 18.2 мкмола/m2/сек съответно в концентрация от въглероден двуокис - 400 ррт. Сред изследваните растения максимална и минимална точка на компенсация (LCPs) достигна спанакът и зелето при 73 и 13 мкмол/m2/сек. Точките на насищане (LSP) за къдраво зеле и зеле са едни и същи за интензитет на осветление при 884-978 микромола/м2, но е по-висока за спанак (1,238мкмола/m2/сек). Скоростта на дишане в тъмното е била ниска за зелето и висока за спанака (-0.83 и -5.00 мол въглероден двуокис/м2/сек съответно). Точката за насищане с въглероден двуокис (ССР) при спанака е по-ниска (56 ррт), а при къдравото зеле и зелето (64-65 ррт).

Сред всички сортове участващи в експеримента, един от сортовете зеле достига точка на насищане на фотосинтеза (PN) при най-ниската концентрация на въглероден двуокис - 858 ррм, а къдравото зеле достига точката на насищане на фотосинтезата при най-висока концентрация на въглероден двуокис - 1266 ррм при интензитет на светлината 300 мкмола/m2/сек). Спанакът е по-отзивчив на увеличението на интензитета на светлината, отколкото към увеличаването на концентрацията на въглероден двуокис. Скоростта на фотосинтеза при зелето до голяма степен зависи от концентрацията на въглероден двуокис, отколкото от интензивността на осветлението, а скоростта на фотосинтеза при къдравото зеле се увеличава еднакво с увеличаване на интензивността на светлината и концентрацияна на въглероден двуокис.

Обсъжда се въпросът до каква степен тези резултати могат да повлияят на производителността на цялото растение.