Мероприятия в зеленчуковата градина.Разсаждането на броколите става през август.

За нашите климатични

условия за предпочитане е есенното производство на броколи. Разсадът се сее през втората половина на юни. След около 40 дни той е готов. Броколито за есенно производство се разсажда към края на юли - началото на август. След обилна поливка извадете готовия разсад. Той не бива да прераства, само от млади и здрави растения ще получите качествена продукция. Растенията се разсаждат най-често по схема 80/50 или 70/40 см.Дълбочината на засаждането е до първия лист и веднага след това се полива обилно. За да се осигури прихващането, след 3-4 дни отново се полива.

Макар че не е много взискателно растение, броколито се развива най-добре на черноземни и ливадноалувиални почви, овлажнени, с неутрална реакция.

При подготовката на почвата е добре да се комбинира торене с оборски тор и минерални торове. Предпосадъчно се прилагат 1,5-2,0 кг на 100 м² калиев сулфат и 2,0-2,5 кг на 100м² троен суперфосфат.

Азотният тор (2,5-3 ,0 кг на 100 м² амониев нитрат) се внася двукратно на равни дози под формата на подхранване, съвместно с окопаването.

Зелевите култури са влаголюбиви и през горещия август е нужно да се полива редовно и обилно, поне веднъж седмично.