Торене в зеленчуковата градина.Калцият пречи на проникването на тежки метали в растенията.

Йоните на калция

стабилизират структурата на почвата. Те подобряват усвояването и натрупването на влага, намаляват опасността от възникване на ерозия, снижават склонността към преуплътняване на почвата.

Йоните на калция имат голямо значение за почвата от химическа гледна точка. Те неутрализират киселините, образуващи се в почвата или постъпващи отвън (например с някои торове).

При силно кисели почви в резултат на разрушение на глината се отделят голямо количество йони на алуминия , повишената им концентрация в почвата води до усвояването им от растенията, а те са фитотоксични. Освобождаващите се в хода на процеса йони на желязото и мангана също влияят отрицателно на растенията. Освен това при почви с висока киселинност силно намалява усвояването от растенията на магнезий, фосфор, и молибден.

Внасянето на подходящ и необходим на почвата калций намалява разтворимостта на присъстващите по геологични причини тежки метали, пречи на проникването им в растенията.

Йоните на калция подпомагат микроорганизмите и живите същества в почвата (особенно дъждовните червеи). В резултат се ускорява разлагането на органичните вещества, а това е важно, когато сламата и други следжътвени остатъци остават на полето.

Освобождават се достъпните за растенията хранителни вещества.

Калцият участва също и в образуването на клетъчните стени, стабилизира клетъчната мембрана, взема участие в хормоналните реакции на растението.