Мероприятия в зеленчуковата градина.Не се бавете със засаждането на зимния чесън!

Практиката е показала,

че първата десетдневка на октомври е най-подходящото време за засаждане на зимния чесън. Така, че не губете време, ако сте решили да отглеждате тази култура. При късно засаждане на зимния чесън растенията не успяват да се вкоренят добре, в резултат, на което при замръзване и размразяване на почвата част от тях се изтеглят и измръзват, а добивът намалява с 15 – 20%.

Как да организираме засаждането на чесъна?

Мястото

Преди всичко трябва да определим площта , на която ще го засаждаме, като се съобразим със сеитбооборота. Това ще рече , , че на определената площ не сме отглеждали чесън поне 4-5 години. Най-добре е той да се разположи на площ, на която през лятото сме отглеждали зеленчуци обилно наторени с оборски тор, като домати, пипер или бобови култури. Подходящ предшественик е и място, на което няколко години сме отглеждали люцерна и е дошло време за изкореняване.

Торенето

Както вече казахме добре угнилият оборски тор се внася в почвата преди предшественика на чесъна. Неправилно е това да се направи преди засаждането му, а недопустимо е площта да се тори с пресен или полуразложен оборски тор. Той благоприятства развититето на чесноватта муха и влошава качеството на получената продукция.

Необходимо е обаче преди обработката на почвата, площта да се натори с комбиниран минерален тор, съдържащ всички необходими хранителни вещества – азот, фосфор, калий. Най-добре е да са обогатени и със сяра и магнезий, както и някой микроелементи. Такива торове се предлагат на пазара под наименованието Ферги-гоу и задоволяват нуждите на растенията с всичко необходимо през цялата вегетация. Те се разхвърлят повърхностно в доза 1,5 кг за 100 кв.м. и се заравят в почвата при обработката.

Обработките

Важна предпоставка за получаване на качествена растителна продукция от зимен чесън е предварителната, основна обработка на почвата. Мястото, което сме предвидили трябва да е чисто от многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели. В случай, че има такива е нужно предварително да сме третирали мястото с Раундъп или друг съдържащ акттивна база Глифозат препарат. Но в този случай плевелите трябва да са зелени, в активна вегетация и след пръскането да изчакаме 20 дни.

В случай, че мястото ни е чисто от тези плевели обработката трябва да се извърши на дълбочина 20-25 см. Това може да стане, както с мотокултиватор, така и с права лопата или вила. Ако мястото е много сухо,  предварително трябва да се полее с по 20-30 литра вода на кв.м.

Това освен, че ще улесни обработката, ще подпомогне и дружното и навременно поникване на чесъна.

След основната обработка мястото се подравнява и се разтрошават буците, ако има такива.