Мероприятия в зеленчуковата градина.Възможно ли е да се отглеждат домати и краставици заедно оранжерия.

Краставиците и

доматите , отглеждани в съседство в оранжерията по принцип не си пречат. Основният проблем може да са техните различни изисквания за микроклимата. Преценете сами това:
Домати:
. предпочитат умерена температура и сух въздух;
. изискват редовно проветряване на оранжерията;
. много взискателни са към подхранването с торове;
. обичат редовно поливане.
Краставици:
. предпочитат висока температура и висока влажност;
. не понасят течение;
. могат да минат и без други подхранвания с торове, при условие че своевременно е внесен органичентор;
. обичат обилни поливки и дъждуване.