Мероприятия в зеленчуковата градина.Пиперът не обича жега и вятър.

Пиперът е много капризна

култура - ако нещо не му допада цветовете и завръзите опадват.
Пиперът реагира лошо на липсата на светлина. На сянка се развива добре, но не плододава. За да не се засенчва той се засажда по-рядко, на не по-малко от 25 см в реда и на 60 см между редовете.
Пиперът е топлолюбива култура, но не обича жегите. При температура над 35°C опадват цветовете. Растението обича водата, но не и преовлажняването, тогава цветовете също падат. И при засушаване и при преовлажняване цветовете падат, затова поливайте пипера като краставиците - често и по-малко. В същото време при високи температури повърхностното напояване може да понижи температурата.
Корените на пипер са плитко разположени, но въпреки това на всеки две седмици почвата трябва да се прекопава – плитко, на няколко сантиметра. Ако повредите корените , растението увяхва и умира или в най-добрия случай завръзиге опадват.
Пиперът се нуждае основно от подхранване с азот и калий и по-малко от фосфор. Не торете пипера с оборски тор.
Пиперът е самоопрашваща се култура, но практиката показва, че ако няколко сорта са засадени един до друг, добивите са по-високи.
Следете за болести и неприятели. Профилактично пръскайте един, два пъти за сезон с медсъдържащи фунгициди, при поява на листни въшки и акари прибавете инсектициди.