Мероприятия в зеленчуковата градина.Правила за хранене на зеленчуковите култури.

Честотата наторене на

зеленчуците е въз основа на скоростта на тяхното узряване:

Зеленчуците, които узряват бързо, могат да се отглеждат без допълнително торене. Това се отнася за репички и салата крес. Културите със среден срок на зреене се хранят по веднъж на сезон. Растенията с дълъг вегетационен период трябва да се подхранят 2-3 пъти.

Най-добре е при подхранване торът да се внася непосредствено преди или след поливка привечер с темперирана дъждовна вода от варел , докато небето няма слънце. След подхранването е добре обработената и полята повърхност да се покрие с торф, дървесни стърготини или слама, за по-дълго запазване на влагата.