Вторите зеленчукови култури - важен резерв в зеленчукопроизводството

Вторите зеленчукови култури имат голямо значение за ефективното

използване на поливните площи. От значение е и това, че в нашата страна съществува богата традиция при късното производство назеленчуци.

Подходящи за втори култури са доматите за късно производство, главестото и цветното зеле, градинският фасул , краставиците.

Късно производство на краставици

Късното производство на краставици става след ранни зеленчукови култури и ечемик. След прибирането на предшественика площта се наторява с 50 кг/дка суперфосфат, 30 кг/дка азотентор, 15 кг/дка калиевтор и се изорава на дълбочина 18-20 см. Ако почвата е много суха, полива се. Засява се от 25 юни до 10 юли, като семената трябва да са на дълбочина 3-4 см. Когато се използва телена конструкция, краставиците се засяват на разстояние 100 см между редовете (а без конструкция на 80 см) и 20 см в реда. През вегетацията културата редовно се полива, окопава се и се пръска срещу болестите.

Производство на зеле като втора култура

Късното производство на зеле като втора култура е широко застъпено във всички райони на страната. Разсадът се отглежда на открити лехи. Семената се засяват от края на май до 10 юни. На 1 кв.м. площ се засяват 4-5 гсемена и се покриват с 2-3 см торо-почвена смес. След това разсадът редовно се полива и се тори.

Късното зеле се отглежда на всички площи, осигурени с достатъчно хранителни вещества и вода. Подходящи предшественици са: ечемик, ранни картофи, грах, зелен фасул. Почвата се наторява с 3-4 т/дка разложен оборскитор, 50 кг/дка суперфосфат, 15-20 кг/дка амониева селитра и 15 кг/дка калиевтор. Зелето се засажда до 15-20 юли на бразди на разстояние 75-80 см между редовете и 60 см в реда. Грижите през вегетацията се състоят в редовно поливане, окопаване, едно подхранване с 20-30 кг/дка амониева селитра и борба с болестите и неприятелите.

Късно производство на цветно зеле

При цветното зеле най-подходящи за късно производство са сортовете Ерфуртско джудже и Супримакс. Цветното зеле има по-високи изисквания към почвата - тя трябва да бъде дълбока, влагоемна и запасена с органични и лесно усвояеми хранителни вещества. Разсадът се отглежда в открити лехи, както при главестото зеле. Семената се засяват в края на май, а разсадът се засажда на полето до 10-15 юли. Подготовката на почвата е същата като при късното зеле. Растенията се разполагат на разстояние 75-80 см между редовете и 50 см в реда. През вегетацията на културата е необходимо редовно да се окопава, полива и подхранва.

Отглеждане на късни домати

Благоприятни условия за отглеждане на късни домати има в почти всички райони на страната, но най-високи резултати се получават в южните райони и по Черноморското крайбрежие, където първите есенни слани падат по-късно.

Разсадът за отглеждане на късни домати се произвежда в открити лехи. Семената се засяват от 25 май до 5 юни. Площта предварително се наторява с 15 г/кв. м суперфосфат, 10 г/кв. м амониева селитра и 6 г/кв. м калиевтор. Засяват се по 2-2,5 г/кв. мсемена и се покриват с 2-3 см торопочвена смес. Полива се редовно. За 1 дка домати е необходим 25 кв. м разсад.

Късните домати се отглеждат на поливни площи след ранни картофи, тиквички, грах. След прибирането на предшественика почвата се наторява с 2-3 т/дка оборскитор, 50 кг/дка суперфосфат и 20 кг/дка калиевтор. Изорава се на дълбочина 25 см и се набраздява на 85-90 см. Растенията се засаждат на разстояние 30 см в реда по едно в гнездо. След прихващането им се поставя телена конструкция или колове, за които се привързват. При високостъблените сортове под първото съцветие се оставя един колтук. Растенията от полудетерминантните сортове се прикрепват към ниска телена конструкция с ограничено колтучене. Грижите за културата през вегетацията се свеждат до редовно поливане, окопаване и двукратно подхранване с 15-20 кг/дка азотентор.

Отглеждане на градински фасул като втора култура

Градинският фасул се отглежда като втора култура успешно във всички райони на страната. Трябва да се отбележи, че ниските сортове са по-подходящи за втора култура, тъй като имат по-къс вегетационен период.

След прибиране на предшественика почвата се наторява с 15 кг/дка азотентор, 30 кг/дка суперфосфат, 15 кг/дка калиевтор и се изорава. Засява се от 1 до 20 юли. На малки площи това се правя в гнезда на разстояние 60/30 см за ниските сортове и 80/50 см за вейковите. В едно гнездо се поставят по 5-6семена на дълбочина 6 см. Но на по-големи площи ниските сортове се засяват със сеялка. Сейтбената норма е 10- 12 кг/дка. Грижите през вегетацията се състоят в редовно поливане и окопаване.