Отглеждане на чесън - грижи през вегетацията.

Чесънът (Allium sativum L.) е зеленчукова култура с богато съдържание на хранителни вещества.

Има лечебни и дезинфекциращи свойства. Етеричните масла на чесъна съдържат големи количества фитонциди с бактерицидно действие.

В нашата страна се отглежда чесън в почти всички райони на малки площи и особено в дворовете. Чесънът бива летен и зимен.

Избор на площи и подготовка на почвата за засаждане на чесън

Чесънът успява най-добре върху дренирани и аерирани влажни почви. Много подходящи за него са новоразработените целинни места върху наносни , дълбоки, топли глинесто-песъчливи, черноземни и кафяви горски почви.

В зеленчуковото сеитбообращение предшественици на чесъна са доматите, пиперът, краставиците, тиквичките и др. В полското сеитбообращение най-подходящи предшественици са фият, пшеницата и ечемикът.

Подготовката на почвата е в зависимост от срока на засаждане на чесъна.

Подготовката на почвата за засаждане на летния чесън започва с оран на 15-18 см дълбочина. С тази оран се унищожава плевелната растителност и се създават условия за поникване на плевелните семена. До края на август се извършва дълбока оран на 25-28 см. С нея се унищожават новопоникналите плевелни семена. По-добри резултати се получават, когато дълбоката оран се извършва с обръщателен плуг.

Преди дълбоката оран се прави основно торене с 8-10 кг и К2О на декар.

Напролет площта се култивира на 10-12 см дълбочина. С това мероприятие се внасят и 8-10 кг N на декар.

Подготовката на почвата за засаждане на зимния чесън се извършва веднага след прибирането на предшественика.

Почвата се изорава на 15-18 см дълбочина, като по-късно се бранува и заравнява. Непосредствено преди засаждането се оформят.

Засаждане на чесън

Летният чесън се засажда рано напролет, обикновено през втората половина на февруари - до началото на март, а зимният през октомври.

Използват се луковици с добре развити скилиди. За засаждане се предпочитат външните скилиди, които са по-едри и от тях се получават по-високи добиви. Подготовката на посадъчния материал започва с отделянето на скилидите и сортирането им по големина непосредствено преди засаждането. При по-ранно разделяне скилидите поникват.

За засаждане на един декар са необходими за летния чесън 120-150 кг, а за зимния - 150-200 кг луковици.

Чесънът се засажда с лукосадачна машина по схема 60+25+25+25+25х10 см. Дълбочината на засаждане е 4-6 см. При ръчно засаждане на чесън предварително се правят вадички, в които скилидите се нареждат на разстояние 7-8 см, след което се заравят.

Грижи през вегетацията

Грижите през вегитацията се състоят в окопаване, поливане и подхранване.

Броят на окопаванията се определя от заплевеляването на почвата и от образуването на почвена кора. Междуредовите обработки са плитки и не се препоръчва загърляне на растенията.

В години със засушаване се полива с малки дози вода, за да не става преовлажняване.

Когато се отглежда чесън на слабо запасени почви, може да се подхрани с 3-4 кг N на декар, внесен при първите 1-2 окопавания.

Прибиране и добив

Зимният чесън се прибира в края на юни, а летният - в края на юли. Закъсняване с прибирането не трябва да се допуска, тъй като се влошава качеството на луковиците и тяхната съхраняемост. Луковиците се изваждат и се просушават на полето до изсъхване на шийката, след което се прибират на проветриви места, като се слагат на пласт, дебел 10-12 см за доизсушаване. Съхраняват се в проветриви помещения подобно на лука.

Добивът от декар от зимния чесън е 800-1000 кг, а от летния - 600-800 кг.