Полезна информация за лозите.Оранжерии с автоматизирана система за управление на микроклимата.

С всеки сезон в оранжериите все повече се обръща внимание на качеството на

микроклимата. Един от основните компоненти, които повишават продуктивността е подходящата технология за контрол на микроклимата. А ефективното и икономично използване на енергийните ресурси дава допълнителна възможност за намаляване на разходите за производството.

Напоследък се отделя голямо внимание на модернизациите на оранжериите, свързани с увеличение на броя на изпълнителните системи: модернизация на вентилационните системи, разделяне на контурите, монтаж на вентилатори системи. От броя на поддържаните изпълнителни системи зависи значението на избора на критерия, който определя стратегията за поддържане на микроклимата.

Опитът с използването на автоматизирани системи за контрол на микроклимата в оранжериите предполага, че на етап на проектиране на системата е трудно да се определи единен контролен критерий. Ето защо трябва да съществува възможност за промяна на критериите по време на използване на оранжериите, като начините на задаването им трябва да се уточнят ясно и да отразяват икономическите , агрономическите и техническите изисквания, приложими към системата. Поради това, модерната система за управление на микроклимата в оранжериите трябва да бъде в състояние да определя не само един критерий за контрол на управлението или комбинация, но също така и всеки друг необходим в процеса на производство.

Основната положителна черта на системата за контрол на микроклимата в оранжериите е нейната надеждност. Затова в качеството на техническа база се използва контролер, който е оборудван с модерни средства за защита. Освен това, системата за управление включва необходимия набор от сензори, които следят температурните условия, както и други параметри вътре в оранжерията.

Не по-малко важен фактор на системата на управление на микроклимата е възможността за диагностика на неизправностите и лекотата на тяхното отстраняване. Случва се в процеса на използване да възникнат ситуации, свързани с нестабилна температура на подаваната вода или силно износване на изпълнителните механизми. Системата автоматично преустройва работата си поради съществуващите дефекти и подава аварийно съобщение.