Патладжан - Solanum melongena.

 

Ботаническа характеристика

Коренова система на патладжана

Патладжанът развива от

4 до 5 скелетни разклонения с множество по-слаби корени. По характер кореновата система е брадеста. Възстановителната й способност е слаба.

Стъбло на патладжана

В основата стъблото на патладжана е дървенисто, здраво , а в горния край - тревистозелено, меко и сочно. Окраската на стъблото е зелена, зелено-виолетова и виолетово-зелена до тъмнозелена

Листа

Сортовете патладжан с южен произход имат гъсто разположени власинки. Власинките на по-студоустойчивите форми са къси, надебелени и редки, а на топлолюбивите - по-дълги и гъсти.

Цветове на патладжана

Най-често цветовете са единични или по 2-3. Цветовете са дву-полови. Състоят се от по 5-7 чашелистчета и венчелистчета н 6-10 тичинки. Преобладава самоопрашването, но естественото кръстосване е често явление и може да достигне 30-40%.

Цъфтежът на патладжана започва 70-90 дни след поникването.

Плод

Патладжанът плододава многократно през вегетацията. От поникването до първата беритба преминават от 115 до 130 дни. Броят на плодовете на едно растение е от 5 до 12.

Формата, масата, окраската и консистенцията на месестата част на плодовете зависят от сорта.

Семена

Семената са дребни, плоски, със закръглено-бъбрековидна форма, светлошоколадова окраска и гланц. В един плод се наброяват до 420 семена. Кълняемостта им се запазва 4-6 години.

Биологични особености на патладжана

Топлинен режим

Патладжанът е топлолюбив. Семената му поникват при температура не по-ниска от 15°С. Оптималната температура 22-28°С. Понижаването им под 13-15°С в разсадния период намалява добива с 12%, а ранозрелостта - с 22%.

Светлинен режим

Патладжанът е светлолюбива зеленчукова култура. Фотосинтетичната активна радиация за този вид е над 20 000 lх. Недостатъчното осветление задържа растежа. Растение на късия - 10-12-часов ден.

Воден режим

Почвената влага трябва да бъде между 80 и 90% от ППВ. Сумарното водопотребление на растенията през вегетационния период е 450-500 м3/дка. За образуването на 1000 kg продукция се изразходват около 100 м3 вода.

Най-благоприятна за развитието на патладжана е 60-70% влажност на въздуха. Ниската относителна влажност и почвеното засушаване водят до ненормално опрашване и масово изресяване на цветовете, до понижаване на добива и качеството на продукцията.

Почва и предшественици

Най-добре се отглежда патладжан на средно тежки, дълбоки, рохкави, достатъчно запасени с хранителни вещества почви. За формирането на 1 т продукция са необходими (2,960 до 3,970 кг N), (0,710 до 0,950 kg Р2О5) и (4,030 до 4,970 кг К2О). Тези макроелементи се натрупват непрекъснато през вегетацията като максимумът настъпва в периода на масовото плододаване.

Азотните торове дават по-добри резултати, ако се подхранва с амониев сулфат.

За уплътняване на площите като предкултури може да се отглеждат салата, спанак, репички, зелен лук, зелен чесън и др.