Отглеждане на пипер в полиетиленови оранжерии. В зависимост от броя на покритията на полиетиленовата оранжерия, от климатичните особености

през април и от това, дали култивационното съоръжение се отоплява или не, разсаждането се извършва от началото до средата на април. Не трябва да се избързва, тъй като ниската температура потиска растежните и репродуктивните прояви.

В зависимост от големината на съоръжението засаждането се извършва по различни схеми. При едроплодните сортове пипер е в двуредова лента 80+40х30, а при дребноплодните - 80+40х20. Растенията се поливат с 1-2 л вода и се разхвърлят примамки срещу поповото прасе.

Два-три дни след засаждането на пипера се наторява и междуредията на лентата се покриват с полиетиленово платно.

Пиперът се развива най-добре при температура на въздуха 22-25°С през деня и 15-16°С през нощта и при влажност на въздуха 60-70%. Много високите температури (над 30°С) и засушаването са предпоставка за опадване на цветовете и появяване на червено паяче. Много високата влажност (над 80%) и застоялият въздух в оранжерията се отразяват неблагоприятно и са предпоставка за болести.

Регулирането на температурата и влажността на въздуха се постига чрез редовно проветряване, продължителността на което се определя преди всичко от външната температура.

Поливките на пипера през април-май се извършват с 10-20 л/м2 по възможност хладка вода, а през юни-юли - с 25-30 л/м2.

Пиперът, когато не е мулчиран , се окопава 2-3 пъти. Първото окопаване е на дълбочина 10-12 см непосредствено след засаждането. Тогава се подсаждат и загиналите растения. Следващите окопавания са по-плитки и се съчетават с подхранване.

Посевът се подхранва с 20 кг на декар амониева селитра, а в крайни случаи с 10-15 кг калиев сулфат и 20 кг суперфосфат на декар. За предпочитане е да се използва варово-амониева селитра в количество 30 кг на декар след първата беритба и 20 дни по-късно. Добри резултати дават 1-2 подхранвания с оборски тор и торова течност.

За да се избегне полягането, растенията се привързват към колове или телена конструкция. Полягането може да се ограничи и чрез загърляне на растенията при последното окопаване.

За да се избегне пречупването на растенията и да се намали полягането, беритбите се извършват в сутрешните часове, когато дръжките имат по-висок тургор.

Пиперът се напада най-често от листни въшки, брашнеста мана и фитофтора капсици.

Беритбите на пипера започват по-рано при дребноплодните сортове и по-късно при едроплодните. Първоначално беритбата на пипера се извършват 1-2 пъти в седмицата, а по-късно - през 3-4 дни.

Добивите при дребноплодните сортове пипер са 4-5 т, а при едроплодните - 5-6 т от декар.